افت سود پتروشیمی سابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۷

افت سود پتروشیمی سابک

شرکت سابک، شاهد سقوط 68.4 درصدی رقم سود خالص سه ماهه دوم خود در مقایسه با مدت مشابه پارسال بود.

افت سود پتروشیمی سابک

شرکت سابک، غول پتروشیمی عربستان سعودی، که به زودی به مالکیت سعودی آرامکو (Saudi Aramco) درمی آید، شاهد سقوط 68.4 درصدی رقم سود خالص سه ماهه دوم خود در مقایسه با مدت مشابه پارسال بود. رقم یادشده به دو میلیارد و 120 میلیون ریال سعودی (معادل 565 میلیون دلار) رسید.
این موضوع به دنبال افت عمومی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی و بالا رفتن میزان عرضه اتفاق افتاد.
یوسف البنیان، معاون رئیس و مدیر عامل سابک، در بیانیه بورس عربستان سعودی گفت: کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی و همزمانی آن با کاهش قیمت تولیدات پتروشیمی به دلیل افزایش قابل ملاحظه ظرفیت عرضه، کاهش چشمگیر در قیمت محصولات کلیدی پتروشیمی و حاشیه سود تولید آن ها را به دنبال داشته است.
البنیان افزود: انتظار می رود ایجاد ظرفیت های تازه در حوزه محصولات کلیدی که در نیمه اول امسال به افزایش فشار بر قیمت تولیدات سابک و کاهش حاشیه سود محصولات این شرکت انجامید، در نیمه دوم سال 2019 نیز پیامدهایی منفی به دنبال داشته باشد.
درآمد سه ماهه دوم سابک در مقایسه با سال گذشته  17 درصد کاهش یافت و به 35 میلیارد و 870 میلیون ریال سعودی رسید. بر اساس داده های سابک، تعدادی از محصولات شامل اتیل گلایکول (ethyl glycol) در سه ماهه دوم امسال پایین ترین سطوح قیمتی را از سال 2009 میلادی تا کنون تجربه کردند.