تمرکز آذربایجان بر صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۵

تمرکز آذربایجان بر صنعت پتروشیمی

جمهوری آذربایجان درنظر دارد تا با افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت پتروشیمی، اقتصاد متکی به نفت و گاز خود را تنوع بیشتری بخشد.

تمرکز آذربایجان بر صنعت پتروشیمی

به نقل از رویترز، مقامات دولتی و صاحبان صنایع به تازگی در گفتگو با رویترز اعلام کردند: جمهوری آذربایجان برنامه دارد تا با افزایش سرمایه گذاری ها در صنایع پایین دستی و پتروشیمی، اقتصاد متکی به نفت و گاز خود را تنوع بیشتری بخشد.
پنج سال پیش، سقوط قیمت های جهانی نفت خام، در اقتصاد این جمهوری تاثیر بدی گذاشت. به دنبال آن ارزش پول ملی این کشور افت کرد و تعدادی از بانک های تجاری آن ورشکست شدنداما تجربیاتی که این کشور از اتفاق های سال های پیش کسب کرد سبب شد تا آذربایجان به دنبال منابع درآمدی جدید باشد و در همین راستا برای ساخت تعدادی مجتمع پتروشیمی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری کند. از این رو با هدف افزایش حاشیه سود تبدیل نفت خام، این کشور به جای محصولات نفتی، به تولید محصولات پتروشیمی و پایین دستی روی آورده است.
طی 12 ماه گذشته ساخت و ساز سه مجتمع پتروشیمی در آذربایجان تکمیل شده است. این مجتمع ها تولیدکننده پلی پروپیلن (PP)، کاربامید (carbamide) و پلی اتیلن سنگین (HDPE) هستند.
طبق این گزارش ، آذربایجان همچنین تولیدکننده متانول و دیگر محصولات پتروشیمی است. شرکت نفت و گاز سوکار آذربایجان نیز در نظر دارد با همکاری بی پی بریتانیا از اواخر سال 2020 میلادی ساخت یک مجتمع جدید را برای تولید محصولات پتروشیمی در ترکیه آغاز کند. انتظار می رود این پروژه ظرف سه سال تکمیل شود.