تامین نیاز محصولات پلیمری در ایام محرم و صفر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۹

تامین نیاز محصولات پلیمری در ایام محرم و صفر

مجتمع های پتروشیمی نیازهای صنایع پایین دستی به محصولات مختلف درایام محرم و صفر را با توجه به افزایش تقاضا به طور کامل تامین می کنند.

تامین نیاز محصولات پلیمری در ایام محرم و صفر

مرضیه طهماسبی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا، با اشاره به ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا برای محصولات پلیمری، غذایی و نیز بسته بندی اعلام کرد: همانند سال های گذشته مجتمع های پتروشیمی کشورمان آمادگی دارند تا نیازهای صنایع پایین دستی را تامین کنند وهیچ گونه کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.
وی به کاهش قیمت PET نسبت به مهر97 اشاره کرد و افزود: قیمت محصولی مانند PET درهر کیلو 17.700تومان بود اما اکنون قیمت این محصول در بازارحدود 12 هزار تومان است و بازار از ثبات نسبی برخوردار است.
رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با تاکید بر لزوم تامین کامل نیازهای داخلی گفت: اخیرا با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد، در زمنیه صادرات به کشورهای همسایه فعالیت های خوبی را از سر گرفته اند و پیش بینی می شود پس از تامین کامل نیاز داخل، درزمینه صادرات نیز این صنایع فعال باشند.