مازاد عرضه پارازایلین در بازار آسیا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۳

مازاد عرضه پارازایلین در بازار آسیا

پیش بینی می شود بازارهای پارازایلین (PX) آسیا با بهره برداری از ظرفیت های جدید در کوتاه مدت با مازاد عرضه مواجه شوند.

مازاد عرضه پارازایلین در بازار آسیا

به نقل از پایگاه اینترنتی آی سی آی اس (ICIS)، انتظار می رود بازارهای پارازایلین (PX) آسیا با بهره برداری از ظرفیت های جدید در کوتاه مدت با مازاد عرضه مواجه شوند. این در شرایطی هست که تقاضا از سوی صنایع پایین دستی همچنان ضعیف است.
منسوجات یکی از مهمترین مشتریان صنایع پایین دستی پارازایلین می باشد. پیش بینی می شود ظرفیتی معادل سالانه 6 میلیون و 500 هزار تن تا پایان سال به بهره بردای برسد.
در چین، ساینوپک هاینان در نظر دارد تاسیسات یک میلیون تنی تولید پارازایلین خود را در ماه اکتبر راه اندازی کند. شرکت چجیانگ پتروکمیکال نیز در نظر دارد مجموعه چهار میلیون تنی تولید پارازایلین خود را در فاصله ماه های نوامبر-دسامبر راه اندازی کند.
در برونئی، شرکت هنگیی پتروکمیکال واحد تولید یک میلیون و 500 هزار تنی تولید پارازایلین خود را در ماه اکتبر راه اندازی می کند.
انتظار می رود توسعه ظرفیت پارازایلین از رشد ظرفیت تولید ترفتالیک اسید خالص (PTA) در بخش پایین دستی پیشی بگیرد.
تا پایان امسال پیش بینی می شود ظرفیت مجموعی معادل چهار میلیون و 700 هزار تن ترفتالیک اسید خالص به بهره برداری برسد. این رقم تنها پاسخگوی سه میلیون و 100 هزار تن از ظرفیت تازه افزوده شده پارازایلین خواهد بود.