100میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۴

100میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر اینکه ما دو جهش را برای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی کرده ایم افزود: در جهش دوم با اجرای 27 طرح پتروشیمی به حدود یکصد میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400 دست خواهیم یافت.

100میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400

به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز چهارشنبه(13 شهریورماه) پس از بازدید از طرح پتروشیمی آرتا انرژی در جلسه ای با مدیران این طرح گفت: صنعت پتروشیمی ایران صنعتی بالنده ودر حال تحول است و با خیز مناسب برای افزایش تولیددر حال حرکت است.
محمدی با تاکید بر اینکه ما دو جهش را برای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی کرده ایم افزود: در جهش دوم با اجرای 27 طرح پتروشیمی به حدود یکصد میلیون تن ظرفیت تولید تا پایان سال 1400 دست خواهیم یافت.
وی در ادامه گفت: درآمد حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی ۱۷ میلیارد دلار است که تا سال 1400 به 24 میلیارد دلار خواهد رسید ودر پایان سال 1404 این رقم با اجرایی شدن 53 طرح تولیدی به 37 میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه 350 نوع محصول درگرید های مختلف در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید می شود گفت: افزایش تنوع در صنعت پتروشیمی این صنعت را تاب آورخواهد کرد.
محمدی افزود: اجرای طرح پتروشیمی آرتا انرژی کار بسیار ارزشمندی در استان اردبیل است وبا تسریع در فعالیت های جاری این طرح سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این طرح در کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان اردبیل تاثیر گذار است ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان بازوی پشتیبان این صنعت، پیگیر حل مشکلات موجود در مسیر ساخت این طرح است و امیدواریم که طرح آرتا انرژی در زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.
طبق این گزارش، اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه استان اردبیل، یکی از استان های پیشتاز در راستای توسعه صنعتی است گفت :آماده هرگونه همکاری برای رفع برخی مشکلات در طرح پتروشیمی آرتا انرژی هستیم وحمایت های لازم را انجام خواهیم داد.