تغییرات جدید درنحوه معامله کالاهای مشمول تنظیم بازار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۶

تغییرات جدید درنحوه معامله کالاهای مشمول تنظیم بازار

سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات جدید درنحوه معامله کالاهای مشمول تنظیم بازار را اعلام کرد.

تغییرات جدید درنحوه معامله کالاهای مشمول تنظیم بازار

به گزارش نیپنا، سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگروه تنظیم بازار اعلام کرده است که براساس مصوبات جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار و تصمیم های متخذه در شورای عالی بورس و هئیت مدیره سازمان بورس، مقررشد کارمزد معامله کالاهای مشمول تنظیم بازار به شرح ذیل اصلاح گردد.
بر این اساس نرخ کارمزد سازمان بورس 37.5درصد و کارمزد کارگزاران به میزان 35 درصد کاهش می یابد .
و سقف کارمزد خرید و فروش به میزان 10 درصد کاهش یابد و همچنین نرخ کارمزد بورس کالای ایران به میزان 5 درصد کاهش یابد.
مبنای محاسبه نرخ کارمزد معاملات بازار فیزیکی به جای قیمت پایانی بر مبنای کمترین قیمت معامله تعیین شد و مقرر گردید پس از فراهم شدن امکان فنی اعمال شود.