پتروشیمی دماوند و تامین یوتیلیتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۱

پتروشیمی دماوند و تامین یوتیلیتی

معاون وزیر نفت گفت: با برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیگیری مدیران پتروشیمی دماوند، بخش های مختلف این طرح طبق زمان تعیین شده در حال تکمیل است.

پتروشیمی دماوند و تامین یوتیلیتی

به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چهارشنبه (10 مهرماه) پس ازبازدید پتروشیمی دماوند درجلسه ای با مدیران این طرح اظهارکرد: پتروشیمی دماوند یک طرحی زیرساختی است وبه عنوان تامین کننده یوتیلیتی برای فاز دوم پتروشیمی های واقع درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( عسلویه) نقش بسیار مهمی دارد که این نقش به خوبی اجرا می شود.
محمدی افزود: با توجه به این که تا سال ۱۴۰۰ از بین ۲۷ طرح هدف گذاری شده حداقل ۱۰ طرح در منطقه عسلویه قراردارد نقش پتروشیمی دماوند برای تامین یوتیلیتی پروژه ها دو چندان خواهد شد و از این بابت نگرانی وجود ندارد و برای طرح هایی که در آینده راه اندازی می شوند مشکلی وجود نخواهد داشت و در این مجموعه همگرایی و هماهنگی خوبی دیده می شود.