تاثیر اعتصاب های فرانسه بر صنایع شیمیایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۷

تاثیر اعتصاب های فرانسه بر صنایع شیمیایی

فرانسه به دلیل تاثیر اعتصابات عمومی بر صنایع مختلف، خود را برای چالش های احتمالی آماده می کند.

تاثیر اعتصاب های فرانسه بر صنایع شیمیایی

به نقل ازپایگاه اینترنتی آی سی آی اس، به دنبال ارائه برنامه اصلاح قوانین بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بخش صنایع شیمیایی فرانسه از 14 آذر ماه خود را برای اعتصابات عمومی ای که فعالیت های صنعت حمل و نقل ریلی این کشوررا متوقف می کند، آماده کرده است.
انتظار می رود میلیون ها نفر در مخالفت با سیاست کلیدی برنامه مکرون مبنی بر حذف سیستم های ویژه برای بسیاری از مشاغل در راستای ایجاد یک سیستم استاندارد، به اعتصابات بخش عمومی و خصوصی بپیوندند.
اعتصابات روز پنجشنبه 14 آذر ماه آغاز شد و با طولانی شدن می تواند اختلالاتی را متوجه حمل و نقل ریلی، هوایی، محلی و همچنین راه های عرضه و مسیرهای لجستیکی سازد.
پیش بینی می شود تظاهرات در سراسر کشور برگزار شود و اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به تازگی از اعتراضاتی در 100 نقطه کشور خبر داد.
تمامی خطوط حمل و نقل ریلی در کشور متاثر خواهد شد. موضوعی که پیامدهایی را برای تمامی محموله های عبوری از داخل کشور به مقاصد مختلف به دنبال خواهد داشت.
تاثیر اعتصابات عمومی بر تولید و لجستیک صنایع شیمیایی تا حدود زیادی به مدت زمان اعتراضات وابسته خواهد بود. اما انتظار می رود اعتصابات یادشده یکی از گسترده ترین رویدادهای دوران ریاست جمهوری مکرون باشد. تولیدکنندگان حجم تولید را بسته به جریان ورودی و خروجی مواد از سایت های تولید پیش بینی خواهند کرد.