ظرفیت بالای سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲

ظرفیت بالای سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات صنعت پتروشیمی

رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: ظرفیت‌ زیادی برای تامین تجهیزات و قطعه های مورد نیاز صنعت پتروشیمی وجود دارد که می توان از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کرد.

ظرفیت بالای سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات صنعت پتروشیمی

سیروس تالاری، رییس هیئت مدیره‌ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: این انجمن تاکنون موفقیت‌های بزرگی درمسیر بومی سازی تجهیزات صنعت پتروشیمی کسب کرده که به شکوفایی صنعت داخل منجر شده است.
تالاری با بیان این که خوشبختانه شرکت‌های ایرانی مشارکت وسیعی در روند توسعه صنعت پتروشیمی و ساخت و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت داشته‌اند، افزود: درصد بالایی از تجهیزات مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعت نفت به ویژه صنعت پتروشیمی کشور در داخل تولید می‌شوند که این مهم در دوره تحریم های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و خوشبختانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز هلدینگ ها حمایت های خوبی را در راستای حمایت از سازندگان ایرانی داشته اند.
وی، صرفه‌جویی در منابع ارزی را یکی از اثرات مثبت اعتماد به سازندگان داخلی صنعت نفت و پتروشیمی عنوان کرد و اعلام کرد: امروز در حوزه ساخت تجهیزات صنعت پتروشیمی دارای ظرفیت های مطلوب و بالایی هستیم که باید از آن به نحو شایسته در صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی استفاده کنیم.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود، آماده همکاری و تعامل برای ساخت تجهیزات، قطعه‌ها و نیازهای گوناگون شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی هستیم، گفت: هم اکنون قادر هستیم نیازمندی‌های صنعت پتروشیمی کشور را برآورده کنیم، هرچند این ظرفیت وجود دارد که این تجهیزات به خارج از کشور نیز صادر شوند.