نقش موثر صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

نقش موثر صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران: صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی نقش موثری دارد و اگر در این بخش سرمایه گذاری بیشتری شود این صنعت می‌تواند منجر به تحول در اقتصاد کشور شود.

نقش موثر صنعت پتروشیمی ایران در صادرات غیرنفتی

حسن احمدیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: اگر نگاه توسعه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایجاد گردد می توان رشد خوبی را برای اقتصاد کشور رقم زد و در این مسیر اشتغال‌زایی و ارزآوری در این صنعت ارزشمند، مهمترین موضوعی است که باید به آن توجه شود.
همچنین وی در ادامه گفت: همانطور که گفته شد یکی از مزیت‌های کشور ما حوزه پتروشیمی است که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود. زیرا هرچه صادرات ما در این زمینه بیشتر شود، منجر به افزایش صادرات غیر نفتی ما خواهد شد که اشتغال‌زایی که مشکل بزرگ کشور شده است را تا حدودی حل خواهد کرد.
احمدیان با بیان این که افزون بر موضوع سرمایه‌گذاری، صادرات محصولات پتروشیمی نیز نیازمند هماهنگی‌های بیشتری در داخل شرکت‌های پتروشیمی را طلب می کند افزود: شرکت‌های پتروشیمی باید با یک صدای واحد و همکاری و تعامل در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند تا روند پایدار صادرات تداوم داشته باشد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی ایران، اگر یک هماهنگی جامع میان شرکت‌های خصوصی در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد گردد، شاهد چشم‌انداز بسیار خوبی در آینده خواهیم بود.