حمایت از صنعت پتروشیمی سبب توسعه صادرات غیرنفتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

حمایت از صنعت پتروشیمی سبب توسعه صادرات غیرنفتی

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: حمایت از صنعت پتروشیمی، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی را رقم خواهد زد.

حمایت از صنعت پتروشیمی سبب توسعه صادرات غیرنفتی

مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با اشاره به این که باید به سمت جایگزینی درآمدهای غیرنفتی به جای درآمدهای نفتی پیش برویم، گفت: جایگزینی صادرات غیرنفتی به منظور افزایش درآمدهای ارزی دولت باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد، که یکی از این درآمدها صادرات محصولات مختلف پتروشیمی است.
همچنین وی در ادامه گفت: تجربه مواجه شدن با تحریم‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید به صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از خام فروشی توجه ویژه‌ای داشت و بدون تردید در این راستا پتروشیمی‌ها منابع خوبی برای ارزآوری محسوب می‌شوند و خوشبختانه مجتمع های تولیدی افزون بر تامین نیاز داخل در زمینه صادرات موفق بوده اند و اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت آماده هرگونه همکاری و تعامل با پتروشیمی ها برای رفع نیازهای واحد های تولیدی هستند.
رئیس هیئت مدیره استصنا تصریح کرد: راه نجات اقتصاد کشور میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف است و مشارکت بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند و بدون تردید توسعه پتروشیمی ها اقتصاد و صنعت کشور را متحول خواهد کرد.
محمدپور عنوان کرد: هرچقدر به بخش خصوصی با رعایت نظارت‌های دقیق و اصولی و رفع موانع تولید در انجام فعالیت‌هایشان میدان داده شود، سبب خواهد شد کاستی‌های گذشته جبران شود و با عزمی ملی به سوی توسعه کشورمان گام برداریم.