صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۷

صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند

محمدعلی وکیلی گفت: صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند و میزان پیوند آ‌نها با سایر بخش‌های اقتصادی قابل‌ ملاحظه است.

صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند

محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، صنعت پتروشیمی را دارای جایگاه ویژه در میان بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و افزود: خوراک و مواد اولیه صنعت پتروشیمی وارداتی نیست و گاز و نفت کافی برای تولید این صنایع در کشور وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: هر قدر در توسعه صنایع پتروشیمی تلاش شود از گاز و نفت نیز بهتر و بیشتر استفاده خواهد شد، درواقع صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم با نفت و گاز دارد به‌طوری که این صنعت سهم 9 درصدی از مصارف گازرسانی کشور را در سال 95 داشته است.
وی تصریح کرد: بخش‌های ارائه‌دهنده محصول یا خدمات به پتروشیمی همچون بانک‌ها و بیمه، حمل و نقل جاده‌ای و همچنین بخش‌هایی که از تولیدات پتروشیمی استفاده می‌کنند همگی به نوعی از پتروشیمی تغذیه می‌شوند.
وکیلی عنوان کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تعامل آن با بخش‌های خدمات‌رسانی همچون بیمه و بانک بسیار است و این خود نشان از میزان پیوند صنایع پتروشیمی با سایر بخش‌های اقتصادی و جایگاه و نقش پتروشیمی در اقتصاد ایران دارد.
و همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جایگاه صنعت پتروشیمی پس از نفت در اقتصاد ایران بسیار گسترده و تاثیرگذار است تا جایی که برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز شرکت‌ها و کارخانجات متعددی در حوزه صنایع پتروشیمی ایجاد کرده‌اند که نشان از وابستگی صدها صنعت دیگر به پتروشیمی است و امکان فروش محصولات صنایع پتروشیمی از فروش نفت خام در زمان‌های تحریم بیشتر است.