بومی سازی ۹ کاتالیست صنعت پتروشیمی تا آخر ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

بومی سازی ۹ کاتالیست صنعت پتروشیمی تا آخر ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاتالیست در کشور تولید خواهد شد.

بومی سازی ۹ کاتالیست صنعت پتروشیمی تا آخر ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار نیپنا، علی پژوهان مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به دانش فنی در حال توسعه دراین مجموعه و نیز قراردادهای تجاری گفت: در حال حاضر ۲۰ قرارداد تجاری سازی امضا شده است که ماحصل پژوهش های صورت گرفته در سالیان گذشته است. تعداد پروژه های پژوهشی جاری نیز۷۰ پروژه است که بصورت سالانه تعداد زیادی پروژه پژوهشی تعریف می شود که در نهایت منجر به قرارداد تجاری می شوند.
پژوهان اقدام های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را در حوزه فرآیندها تشریح کرد: یکی از فعالیت های فرآیند مربوط به تولید PETاست که با همکاری بسیار خوب پتروشیمی تندگویان کارهای اجرایی آن شروع شده و در سه ماهه سوم سال جاری وارد فاز اجرایی و تجاری سازی شد. دمو این پلنت چند ماه است که بطورکامل در سرویس قرار دارد و بزودی محصولی که در این واحد در پتروشیمی تندگویان تولید شده است می تواند توسط پتروشیمی تندگویان تولید صنعتی شود.
همچنین وی در ادامه افزود: GTPP برای اسلام آباد غرب یکی دیگر از فعالیت هایی است که در سال جاری آغاز شده است اسناد مهندسی پایه متانول و pvm را شروع کردیم و در حال حاضر ۳۸ درصد پیشرفت داشته و امیدوار هستیم که تا پایان سال بخش اعظمی از کاری که تعهد کردیم را ارائه کنیم. در واقع ما بیسیک واحد متانول و pvm را ارائه می دهیم برای واحد پلی پروپیلن PDP را تا پایان سال ارائه خواهیم کرد .
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یکی از پروژه های مهم این مجموعه را طرح ۳1۰ هزار تنی HDPE اعلام کرد و گفت: مذاکرات این طرح بصورت کامل انجام و قرارداد آن امضا شد جزییات قرارداد نیز واگذاری دانش فنی و ارائه اسناد PDP و بیسیک طرح۳1۰ هزار تن HDPE برای پتروشیمی تبریز است. با احتساب این قرارداد در سال جاری۴ پروژه در حوزه فرآیند تولید محصول پتروشیمیایی فعال داریم که اسناد مهندسی ارائه می کنیم که در سابقه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بی نظیر است.
وی در مورد حوزه مواد شیمیایی و دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست ها اعلام کرد: اکثرآنچه برای دستیابی به دانش فنی تعهد کرده بودیم انجام شده است بصورت بیش از90 درصد از تعهدات سال ۹۸ در این حوزه در حال اجرا است. برای کاتالیست ها در حال حاضر ۱۳ قرارداد فعال داریم وبرای برخی از آنها مدارک مربوطه تحویل شده است. تا پایان سال ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار به لحاظ ارزشی باید کاتالیست در کشور تولید شود که منشا دانشی آن شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است و پلنت های آن در حال احداث است. پیش بینی می کنیم که ۲ پلنت تولید کاتالیست تا پایان سال به بهره برداری برسد و باقی آن طبق برنامه در دو سال آینده بهره برداری خواهند شد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مورد برنامه های سال آینده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: ادامه فعالیت ها برای دو سال آینده، به صورت عمده در حوزه فرآیندها برنامه ریزی شده است. اولویت فعالیتهای ما طراحی پلنت ها یا افزایش ظرفیت پلی پروپیلن، پلی اتیلن،PVM خواهد بود امیدوار هستیم بتوانیم برای واحدهای پلیمری تا ظرفیت۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تنی در سال طراحی انجام دهیم. بر همین اساس در سال آینده اسناد مهندسی پلنت ۵۰۰ هزار تنی PVM را آماده و ارائه خواهیم کرد.