آمادگی مجتمع های پتروشیمی برای تامین نیاز صنایع پایین دستی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

آمادگی مجتمع های پتروشیمی برای تامین نیاز صنایع پایین دستی

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا گرید های مورد نیاز صنایع تکمیلی را برای تولید مواد ضد عفونی کننده و ماسک تامین کنند.

آمادگی مجتمع های پتروشیمی برای تامین نیاز صنایع پایین دستی

مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضا از سوی صنایع پایین دستی برای دریافت بیشتر برخی محصولات پتروشیمی که در برای پیشگیری و مقابله با این ویروس مورد استفاده قرار می گیرد، مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا نیازهای بازار را تامین کنند.
همچنین وی در ادامه افزود: با همکاری و تعامل هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی امکان افزایش تولید، عرضه و توزیع محصولات مورد نیاز در راستای تامین نیاز کشور وجود دارد.