چشم انداز بلند مدت بازار سرمایه روشن است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۹

چشم انداز بلند مدت بازار سرمایه روشن است

هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی نقشی مهم و تاثیر گذار در جهش شاخص بورس تهران دارند.

چشم انداز بلند مدت بازار سرمایه روشن است

حسین مهدوی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نیپنا، گفت: بورس به روزهای خوش خود باز گشته است و امروز باید گفت که بورس تهران که به دلیل برخی چالش ها در ماه های اخیر با فراز و فرود همراه بوده است می تواند با حمایت دولت و نیز تدبیر مدیران بازار سرمایه رونق خود را تداوم بخشد.
مهدوی دلیل رکوردشکنی بورس تهران را هجوم نقدینگی سرگردان بازار به سمت بورس دانست و ادامه داد: افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس که شامل عرضه‌های اولیه مانند عرضه اولیه سهام شستا و همچنین ارزنده بودن سهام شرکت‌های بورسی به ویژه سهام شرکت های بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند هلدینگ ها و پتروشیمی چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی فراهم کرده است.
وی افزود: وعده دولت مبنی بر عرضه سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت etf در هفته آینده، سبب روی آوردن عامه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس شده است همچنین کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها با هدف آزاد شدن نقدینگی در بازار از یکسو و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نیز وجود رکود در بازارهای موازی مانند مسکن و سکه و طلا باعث روی آوری مردم به سرمایه‌گذاری در بورس شده است.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: سرمایه گذاران با آرامش به فعالیت خود ادامه می دهند و اگر چالشی وجود داشته باشد با درایتی که دارند از رفتارهای هیجانی بازار ناامید نخواهند شد.
همچنین مهدوی ادامه داد: توصیه ما به سرمایه گذاران این است که به بازار سرمایه نگاه بلندمدت داشته باشند و فضای بلندمدت تحت تاثیر جو روانی نیست ضمن آنکه چشم انداز بازار بسیار مثبت است.