نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰

نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشور

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: صنعت پتروشیمی در میان سایر صنایع، نقش مهمی در جایگاه توسعه‌ای کشور و صادرات غیرنفتی ایران دارد.

نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشور

بهزاد محقق، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم صنایع پتروشیمی از گاز در کشور باید افزایش یابد، گفت: گاز تنها برای سوزاندن نیست. اگر وارد صنعت پتروشیمی شود، ارزش افزوده به‌سزایی را ایجاد می‌کند و راه تولید سرمایه در صنعت پتروشیمی است.
محقق تاکید کرد: توسعه فناورانه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های توسعه صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود، البته نکته کلیدی برای زیست‌بوم فناوری، نیروی انسانی است که باید از نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص کشور به‌عنوان بهترین شکل استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بخش اعظم بازار صادراتی کشور بر دوش صنعت پتروشیمی است و این صنعت، صنعتی نیست که وارد رکود شود، ادامه داد: بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی اشتغال‌زایی بالایی را در کشور ایجاد می‌کند و اگر این بخش از صنعت توسعه یابد شاهد کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره توسعه کلان صنعت پتروشیمی نیز اعلام کرد: بیشتر وقت ما در صنعت صرف تولید و افزایش ظرفیت حجمی شده است و باید به سمت توسعه پایدار، تاب‌آور و با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم و نباید به وضع موجود اکتفا کرد و صنعت را باید به یک صنعت پایدار هوشمند تبدیل کنیم.