سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمیایی مصر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۴

سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمیایی مصر

مصر قصد دارد طی دوره زمانی 2035-2020 در حدود 19 میلیارد دلار در طرح های پتروشیمیایی سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمیایی مصر

بنابر اظهارات وزیر نفت و منابع معدنی مصر، این کشور قصد دارد طی دوره زمانی 2035-2020 در حدود 19 میلیارد دلار در طرح های پتروشیمیایی سرمایه گذاری کند.
براین اساس دو مجتمع عظیم پتروپالایشگاهی در ناحیه اقتصادی سوئز با مشارکت شرکت های آمریکایی و انگلیسی و با سرمایه 5.7 میلیارد دلار احداث می شوند که سالانه 650 هزار تن انواع فرآورده های پالایشی را تولید خواهند کرد.
احداث یک مجتمع دیگر نیز با سرمایه 5.8 میلیارد دلار در شهر جدید ALAMEIN به منظور تولید سالانه 850 هزار تن محصولات پالایشگاهی با مشارکت شرکت های انگلیسی و چینی برنامه ریزی شده است .
تولیدات این واحدها در صنایع پایین دستی مصر از قبیل پلی استال ها، بیواتانول، MDF و بسیاری واحدهای دیگر به مصرف خواهند رسید.