صدور مجوز برای واردات PVC
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۷

صدور مجوز برای واردات PVC

کمیته تخصصی پتروشیمی درراستای تنظیم بازار و به منظور کاهش التهاب بازار PVC، واردات این محصول را برای عرضه از طریق سازوکار قیمت گذاری تلفیقی تصویب کرد.

صدور مجوز برای واردات PVC

به گزارش خبرنگار نیپنا، در شرایطی که در هفت ماه نخست سال گذشته بیش از 30% حجم عرضه شده پی وی سی شرکت های پتروشیمی به مچینگ می رفت و عرضه کنندگان با تخفیف 5% به فروش این محصول می پرداختند، در اواخر سال 98 و با افزایش نرخ ارز، تقاضای این محصول به شدت افزایش یافت.
طبق این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته و با مصوبه کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه سلف بلند مدت سه ماهه در جهت کاهش رقابت در معاملات، توسط شرکت های پتروشیمی آغاز شد که طی 2 هفته پس از اجرای آن درصد رقابت به صفر رسید. اما دوباره در اواخر فروردین امسال و با افزایش نرخ ارز و اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد، میزان تقاضا افزایش یافت.
این بار کمیته تخصصی پتروشیمی واردات PVC (پی وی سی) توسط تولیدکنندگان این محصول و عرضه محصول با قیمت تلفیقی را به منظور کاهش رقابت بی رویه تصویب کرد.