سقف سهمیه خریداران EPVC به مدت 3 ماه افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱

سقف سهمیه خریداران EPVC به مدت 3 ماه افزایش یافت

سقف سهمیه های خریداران EPVC با هدف تسهیل خرید مصرف کنندگان از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.

سقف سهمیه خریداران EPVC به مدت 3 ماه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار نیپنا، به دنبال درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران برای بازنگری در سقف سهمیه ماهانه تعیین شده درسامانه بهین یاب کالا که مشکلاتی را برای مصرف کنندگان در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود پدید آورده بود، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با بررسی روند بازار این محصول با تجمیع سقف سهمیه ها موافقت و از یک ماه به سه ماه افزایش یافت.
طبق این گزارش، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران دربخشی از نامه خود به مشکلات اعضا و شرکت های کوچک پس از ابلاغ وزارت صمت مبنی بر تعدیل سهمیه بالا و کاذب بعضی از شرکت ها که موجب به وجود آمدن بازارثانویه شده بود اشاره کرده و خواستار بازنگری شده بود.