افتتاح پنجمین طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۳

افتتاح پنجمین طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی

فاز نخست مجتمع پتروشیمی بوشهر با ظرفیت 4 میلیون تن با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسمی رسید.

افتتاح پنجمین طرح از سبد طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی

واحدهای شیرین سازی گاز، استحصال اتان و متانول فاز نخست پتروشیمی بوشهر امروز 3 شهریور ماه 1399 با دستور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح شد.
فاز نخست پتروشیمی بوشهر به عنوان تنها مجتمع دریافت کننده گاز غنی ترش از بالادست، دارای ظرفیت تولید 1323 هزار تن در سال متان، 850 هزار تن در سال اتان، 130 هزار تن در سال پروپان، 30 هزار تن در سال بوتان، 3 هزار تن در سال پنتان پلاس، 125 هزار تن در سال گوگرد و 1650 هزار تن در سال متانول است و در مجموع یک میلیارد و سیصد و سی و دو میلیون یورو برای ساخت این بخش ها هزینه شده است.
تامین یوتیلیتی های مورد نیاز در داخل مجتمع با هدف کاهش قیمت تمام شده نیز از ویژگی های مهم پتروشیمی بوشهر به شمار می رود و درآمد زایی حدود 370 میلیون یورو در سال از دیگر ویژگی های قابل توجه فاز نخست پتروشیمی بوشهر می باشد.
و همچنین اشتغال زایی این فاز از پتروشیمی بوشهر در دوران بهره برداری 1500نفر است.
سهامداران عمده پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون هستند و بودجه مورد نیاز احداث طرح از طریق فاینانس خارجی و آورده سهامداران تأمین شده است.
طبق این گزارش، بهره‌برداری از ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده است که تاکنون مجتمع های پتروشیمی میاندوآب، کاوه، کیمیای پارس خاورمیانه و واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان و امروز مجتمع پتروشیمی بوشهر به‌طور رسمی افتتاح شدند. با بهره‌برداری از این ۱۷ طرح، ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۶۶ میلیون تن کنونی با ۳۵ درصد رشد به ۹۰ میلیون تن در سال می‌رسد.
تا پایان سال ۱۴۰۰ و تحقق کامل جهش دوم صنعت پتروشیمی بهره‌برداری از ۲۷ طرح پتروشیمی برنامه‌ریزی شده است، به‌طوری که ظرفیت صنعت پتروشیمی به سالانه ۱۰۰ میلیون تن با درآمد ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.