تامین کامل LAB صنایع شوینده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۳

تامین کامل LAB صنایع شوینده

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با همکاری پتروشیمی بیستون نیاز صنایع پایین دستی را بطور کامل تامین می کنند.

تامین کامل LAB صنایع شوینده

به گزارش خبرنگار نیپنا، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران گفت: با توجه به این که تعمیرات اساسی خط تولید LAB این شرکت ازتاریخ دهم شهریورماه تا بیستم مهرماه به مدت 40 روز انجام می شود، این شرکت با همکاری پتروشیمی بیستون (کف) مشخص شده عرضه را بطور مشترک در بورس کالا عرضه خواهد کرد.
طبق این گزارش، عرضه های مورد اشاره با هدف پیشگیری ازهرگونه تنش در بازار از محل ذخایر استراتژیک این دو شرکت با هماهنگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی انجام می شود.