ظرفیت تولید 150 میلیون تن با 134 مجتمع در چشم انداز 1405
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۸

ظرفیت تولید 150 میلیون تن با 134 مجتمع در چشم انداز 1405

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی، ظرفیت تولید به 150 میلیون تن در افق سال 1405 خواهد رسید.

ظرفیت تولید 150 میلیون تن با 134 مجتمع در چشم انداز 1405

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دوشنبه 17 شهریور در جریان بازدید از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با مروری براهداف صنعت پتروشیمی در جهش دوم و سوم، اظهارکرد: با برنامه ریزی های راهبردی که انجام شده است، این نوید را می توان داد که صنعت پتروشیمی به سمت «هوشمند سازی» بیشتر سوق پیدا کرده است و بر این مبنا مسیر توسعه صنعت پتروشیمی از تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کمتری برخوردار خواهد بود.
محمدی گفت: قطار توسعه صنعت پتروشیمی با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب جهش دوم و سومو اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده به ظرفیت تولید 150 میلیون تن در ایستگاه سال 1405 خواهد رسید.
وی ادامه داد: با اجرای طرح های فعال و طرح های راهبردی برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی از 56 مجتمع در سال 99 به 134 مجتمع در سال 1405 افزایش می یابد و با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید پتروشیمی به سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر متانول سوق داده خواهد شد.
توسعه طرح های تولید پلی پروپیلن با دانش فنی ایرانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید خود از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بر نقش پررنگ و تاثیر گذار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مسیر توسعه هوشمند و پایدار صنعت پتروشیمی تاکید و گفت:  با تلاش‌های شرکت پژوهش و فناوری در تأمین کاتالیست‌های مهم، کشور از واردات بی‌نیاز می‌شود و اتفاق‌های بسیار مهم و ارزنده‌ای در این حوزه محقق می شود.
محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های تولید پروپیلن در بخش های فرآیندی و تامین کاتالیست های مورد نیاز هم اکنون با دانش فنی ایرانی در مجتمع های پتروشیمی اجرا می شود، افزود: واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول در منطقه ماهشهر و واحد پلی پروپیلن صنعتی تولید پلی پروپیلن در مرکز اراک فعال هستند.
به گفته وی، به زودی دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ماهشهر و اراک آماده بازدید سرمایه گذاران است.