ساخت 29 طرح در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۲

ساخت 29 طرح در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: 29 طرح توسعه ای در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی در حال ساخت است.

ساخت 29 طرح در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سید امید شهیدی نیا در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: 4ر طرح بالا دستی و میانی و 25 طرح پایین دستی در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تولید محصولات نهایی در منطقه ماهشهر در حال ساخت است و با تولیدی شدن این واحد ها گام بزرگی برای کاهش خام فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
شهیدی با بیان این که استمرار روند توسعه در سطح منطقه به عنوان یک راهبرد همواره مورد توجه قرار دارد افزود: توسعه صنایع تکمیلی می تواند سبد تولید محصولات پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را متنوع کند.