جهش سوم صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۴

جهش سوم صنعت پتروشیمی

افزوده شدن حدود 10 محصول جدید به سبد تولید محصولات پتروشیمی ایران، 6 فرایند جدید، و آمایش سرزمینی گسترده از ویژگی های جهش سوم به شمار می رود.

جهش سوم صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه پرشتاب خود در حال ورود به مرحله ای جدید از فعالیت خود است و در آینده نزدیک تنوع محصولات پتروشیمی ایران با بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی افزایش می‌یابد.
طبق این گزارش، تمامی طرح‌های در حال اجرای صنعت پتروشیمی براساس پیشرفت فیزیکی و پیش‌بینی زمان راه‌اندازی در قالب طرح‌های جهش دوم و سوم تقسیم‌بندی شده‌اند، و انتظار می رود که طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی که پیشرفت‌های بسیار خوبی نیز دارند تا پایان سال 1400 و در واقع تا پایان برنامه ششم توسعه به نتیجه برسند که براساس آن ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 100 میلیون تن در سال خواهد رسید.
همچنین براساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال 1404، جهش سوم در میزان تولید محصولات پتروشیمی رخ دهد که با تحقق آن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به سالانه 133 میلیون تن خواهد رسید، همچنین با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی، ظرفیت تولید به 150 میلیون تن در افق سال 1405 خواهد رسید.
با اجرای طرح های فعال و طرح های راهبردی برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی از 56 مجتمع در سال 99 به 134 مجتمع در سال 1405 افزایش می یابد و با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید پتروشیمی به سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر متانول سوق داده خواهد شد.
تنوع محصولات پتروشیمی نیز پس از بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم و سوم پتروشیمی افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و تأمین نیاز داخل در اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و پس از تحقق این جهش‌ها می‌توان برخی از محصولات وارداتی را در داخل تولید کرد.
تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی یکی از برنامه های کلان صنعت پتروشیمی است و در این راستا در جهش دوم و سوم صنعت اقدام هایی موثر در حال اجرایی شدن است و تولید محصولات جدید و استرتاتژیک با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات هدف گذاری شده است و درسال های آتی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران رشدی قابل توجه را به ثبت خواهد رساند.