همنوایی صنایع پتروشیمی با صنعت گاز ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۹

همنوایی صنایع پتروشیمی با صنعت گاز ایران

معاون وزیر نفت: با راه اندازی واحدخالص سازی EO پتروشیمی مارون و تامین خوراک طرح پتروناد، آمین شیرین سازی گاز ترش در پالایشگاه های گازی تامین می شود.

همنوایی صنایع پتروشیمی با صنعت گاز ایران

به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همراه مدیران ارشد این شرکت، از بخش های مختلف پتروشیمی مارون و همچنین مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بازدید کرد.
محمدی در جمع مدیران و کارکنان پتروشیمی مارون طرح تولید اتیلن اکساید خالص این مجتمع را یکی از طرح های ارزشمند صنعت پتروشیمی معرفی کرد و گفت: این واحد که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید می تواند اتیلن اکساید خالص را با ظرفیت 45 هزار تن تولید کند و در اختیار طرح پتروناد آسیا که قرار است MDEA مورد نیاز پالایشگاه های گاز را تامین کند قرار دهد.
وی در ادامه افزود: ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های توسعه ای حمایت می کنیم و در این مسیر سبد تولید این مجتمع نیز با تولیدی شدن طرح EO دارای اهمیت بیشتری خواهد شد و توسعه زنجره ارزش در مارون به خوبی در حال تحقق است و همچنین با در نظر گرفتن بحث خوراک در سال های آتی می توان رشد تولید را در پتروشیمی مارون تحقق بخشید.
همچنین محمدی تصریح کرد: طرح پتروناد هرچند ظرفیت تولید 110 هزار تن در سال را دارد اما با راه اندازی شش واحد در این پتروشیمی، کشورمان را از واردات بسیاری از محصولات بی نیاز خواهد کرد.
همچنین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیئت همراه از مراحل نهایی تولید پروپیلن از متانول در مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوری بازدید کرد و در جریان اخرین مراحل ساخت و تولیدی شدن این واحد نیمه صنعتی قرار گرفت.
وی اظهارکرد: کشور با کمبود تولید پروپیلن مواجه است که این محصول با ارزش با ساخت طرح های جدید درپارک پروپیلن عسلویه، منطقه امیرآباد و طرح اسلام آباد غرب و نیز چند طرح دیگر 5 میلیون تن متانول مازاد کشور را به محصول ارزشمند پروپیلن تبدیل خواهد کرد و در این مسیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بومی سازی دانش تولید متانول به پروپیلن یک دستاورد مهم را رقم زده است.
محمدی در جریان این بازدید از حضور سرمایه گذاران در هفته های آتی در این مرکز خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاش پژوهشگران و کارشاناسان این مرکز به نتیجه رسیده و با تجاری سازی کامل هر شش کاتالیست مورد نیاز در فرایند تبدیل گاز به پلیمر در آینده نزدیک با دانش فنی ایرانی به طور کامل به ثمر خواهد نشست.