تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۳۱

تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل زنجیره ارزش با هدف کاهش خام فروشی، از راهکارهای صیانت از سرمایه‌های کشور است.

تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: جایگزینی صادرات غیرنفتی به منظور افزایش درآمدهای دولت باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از این درآمدها صادرات محصولات پتروشیمی است.
وی در ادامه افزود: پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. پتروشیمی‌ها هم اکنون در مسیر توسعه اقتصادی و زیرساختی گام بر می دارند، توسعه این صنعت سدی مقاوم در برابر خام فروشی محسوب می‌شود.
نماینده مهاباد تصریح کرد: این صنعت امروز جزو صنایع مادر کشور محسوب می‌شود که کمک به رشد و توسعه آن از طرق مختلف همچون دولتی و بخش‌خصوصی ضروری است.
محمودزاده در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد، هم اکنون طرح‌های صنعت پتروشیمی در مسیر برنامه توسعه بیشتر بر اساس ایجاد ارزش افزوده بالاتر، حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین دست پتروشیمی است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است صنعت پتروشیمی به مسیر توسعه‌ای خود ادامه می‌دهد، از این رو با استفاده از مزیت‌هایی که در تولید محصولات پتروشیمی داریم، بدون شک در همین شرایط هم می‌توانیم به قطب پتروشیمی منطقه تبدیل شویم.