اجرای طرح های پیشران در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۹

اجرای طرح های پیشران در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجرای طرح های پیشران در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد و از 27 طرح پیشران، 7 طرح در قالب جهش دوم و سوم در حال اجراست و 20 طرح جدید نیز در چهار شاخه اتیلن، بنزن، متانول و پروپیلن تعریف شده است.

اجرای طرح های پیشران در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرنگار نیپنا، اجرای طرح های پیشران در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد و از 27 طرح پیشران، 7 طرح در قالب جهش های دوم و سوم پتروشیمی حال اجراست و 20 طرح جدید نیز در چهار شاخه اتیلن، بنزن، متانول و پروپیلن تعریف شده است که با اجرای این طرح های پیشران 50 درصد نیاز محصولات وارداتی کشور تأمین می گردد.
اکنون 950 هزار تن پروپیلن در کشور تولید می شود که این میزان در سال 1404 به 4 میلیون تن افزایش می یابد و طرح های خوراک ترکیبی نیز با هدف تنوع بخشی به سبد محصولات پتروشیمی کشور در دستور کار است.
در حال حاضر بیش از 40 محصول شیمیایی و بیش از 330 نوع گرید پلیمری در صنعت پتروشیمی تولید می شود و حداقل 15 بنگاه در پایین دست صنعت پتروشیمی از این خوراک بهره مند می شوند و فعالیت می کنند.
و همچنین احداث واحدهای تولید پلی پروپیلن از گازطبیعی در اسلام آباد غرب به ظرفیت سالانه 120 هزار تن، پارک پروپیلن از متانول در پارس جنوبی به ظرفیت سالانه 1.4 میلیون تن، تولید پروپیلن از گازطبیعی در امیرآباد به ظرفیت سالانه 470 هزار تن و واحد تولید پلی پروپیلن از گازطبیعی در سواحل شمالی به ظرفیت سالانه 120 هزار تن از طرح های پیشران با اولویت زنجیره پروپیلن هستند که با دانش فنی ایرانی اجرا خواهند شد.
هم اکنون طرح‌های صنعت پتروشیمی در مسیر برنامه توسعه بیشتر بر اساس ایجاد ارزش افزوده بالاتر، حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین دست پتروشیمی است و پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
در این میان با توجه به این که پتروشیمی‌ها، اکنون در مسیر توسعه اقتصادی و زیرساختی گام بر می دارند، توسعه این صنعت سدی مقاوم در برابر خام فروشی محسوب می‌شود و باید استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به سمت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی حرکت کنیم.