هلدینگ خلیج‌فارس: عرضه دو هزار میلیارد تومان اوراق اجاره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۱۳

هلدینگ خلیج‌فارس: عرضه دو هزار میلیارد تومان اوراق اجاره

هلدینگ خلیج‌فارس امروز ۲ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره با نرخ ۱۸ درصد عرضه می‌کند.

هلدینگ خلیج‌فارس: عرضه دو هزار میلیارد تومان اوراق اجاره

به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، عرضه اوراق اجاره به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از سوی هلدینگ خلیج‌فارس با نرخ ۱۸ درصد امروز، ۱۳ مهرماه انجام خواهد شد.
هلدینگ خلیج فارس در سال ۹۹، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه اوراق بدهی انجام داده است.
با کسب رتبه اعتباری با ثبات، این شرکت توان انتشار اوراق بدهی تا مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان را بدون ضامن در بازار سرمایه دارا است.