نرخ میانگین دلار نیمایی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی ماهانه شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۷/۱۳

نرخ میانگین دلار نیمایی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی ماهانه شد

دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی: نرخ میانگین دلار نیمایی در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از هفتگی به ماهانه تغییر پیدا کرد.

نرخ میانگین دلار نیمایی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی ماهانه شد

به گزارش خبرنگار نیپنا، در چهل و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی که امروز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد،
تغیبر در اعلام نرخ میانگین دلار نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی مصوب شد و بر این اساس، مقرر شد در تعیین قیمت پایه هفتگی میانگین ماهیانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی در سامانه Sanarat استفاده شود.