رشد حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۳

رشد حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا

عرضه محصولات پلیمری در بورس کالای ایران هفته گذشته به کانال افزایشی بازگشت و 11.25 درصد رشد را نسبت به هفته ماقبل رقم زد.

رشد حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا

میزان عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا طی هفته گذشته به کانال افزایشی بازگشت و با رشد 11.25 درصدی نسبت به هفته ماقبل به میزان 80 هزار و 206 تن از انواع محصولات پلیمری در بورس کالا عرضه شد. اگرچه رشد عرضه ها به چشم می خورد اما همواره این میزان عرضه کمترین مقدار طی 13 هفته گذشته تاکنون به حساب می آید.
داد و ستد محصولات پتروشیمیایی بورس کالا طی هفته گذشته با سردرگمی قیمتی همراه شد. قیمت ارز باز هم مسبب اصلی تلاطم‌های بوجود آمده در بازار این محصولات به شمار می‌رود آن هم در شرایطی که این بار با روند کاهشی پا به عرصه گذاشته و متقاضیان را با پیچیدگی بیش از پیش مواجه ساخته است.
هفته گذشته نرخ دلار آزاد از کانال 31 هزار تومان تا 27 هزار تومان نزول قیمتی را تجربه کرد. این موضوع معادلات بازیگران بازار مواد اولیه پتروشیمیایی را با برخی تردید ها مواجه ساخت تا جایی که ثمره آن افت 5 درصدی تقاضا بود. گرچه این میزان افت تقاضا روی کاغذ اندک به شمار می‌رود اما بررسی حجم تقاضا نشان از درپی گرفتن روند نزولی تقاضا طی 4 هفته اخیر است و در نهایت در هفته گذشته حجم تقاضا با افت 5 درصدی به میزان 89 هزار و 800 تن رسید که کمترین میزان طی 9 هفته گذشته تاکنون می باشد.
بنابراین افت 3.15 درصدی حجم معاملات طی هفته گذشته و رسیدن آن به میزان 61 هزار و 543 تن به ثبت رسید. این میزان حجم داد و ستد مواد اولیه پلیمری در بورس کالا کمترین میزان طی 9 هفته گذشته است.
هفته گذشته محصولات شیمیایی تا حدودی میزان عرضه را نسبت به هفته ماقبل خود ثابت نگه داشتند و 48 هزار و 765 تن از انواع این محصولات در بورس کالا عرضه شد، در برابر این میزان عرضه تقاضایی به میزان 35 هزار و 869 تن شکل گرفت که حکایت از افت 29 درصدی دارد.
برآیند این دو داده سبب معامله 30 هزار و 212 تن از این محصولات طی هفته گذشته شد که کمترین میزان از هفته منتهی به 24 مردادماه تاکنون به حساب می‌آید. طبق داده‌های موجود می‌توان گفت در هفته گذشته 61.95 درصد از محصولات شیمیایی عرضه شده در بورس کالا مورد معامله قرار گرفتند.