عملیات بارگذاری کاتالیست HDS در پتروشیمی سبلان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۲

عملیات بارگذاری کاتالیست HDS در پتروشیمی سبلان

پتروشیمی سبلان در راستای حمایت از ساخت داخل عملیات بارگذاری کاتالیست HDS را آغاز کرد.

عملیات بارگذاری کاتالیست HDS در پتروشیمی سبلان

مدیر عامل پتروشیمی سبلان در گفتگو با خبرنگار نیپنا گفت: عملیات بارگذاری کاتالیست این طرح پتروشیمی، با لود در راکتورهای هیدروژناسیون و سولفورزدایی آغاز شد.
محمد زالی در ادامه افزود: شرکت پتروشیمی سبلان به دلیل عدم امکان دریافت بخشی از کاتالیست های انحصاری شرکت تاپسو به دلیل تحریم ها و با وجود امکان تامین کاتالیست مشابه از شرکت های خارجی در راستای حمایت از تولید داخلی اقدام به سفارش گذاری کاتالیست های مورد نیاز از شرکت‌‌های پژوهش و فناوری پتروشیمی، گسترش فناوری خوارزمی و نفت و گاز سرو کرد و خوشبختانه امروز با تلاش های انجام شده بومی سازی کاتالیست دستاوردی ارزشمند برای صنعت پتروشیمی ایران به شمار می رود.
مدیر عامل پتروشیمی ادامه داد: عملیات بارگذاری کاتالیست HDS ساخت شرکت گسترش فناوری خوارزمی آغاز شده است. کاتالیست مورد استفاده در این رآکتور، موسوم به رآکتور هیدروژناسیون کبالت مولیبدنیوم است که با تبدیل گوگرد موجود در گاز طبیعی (خوراک) به سولفید هیدروژن، امکان جذب این ترکیبات را در رآکتور 1002 (راکتور سولفور زدایی) فراهم می کند.