روند آرام معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۷

روند آرام معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا

معامله انواع محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالای ایران هفته گذشته با روندی آرام انجام ش

روند آرام معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا

هفته گذشته از میزان عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، 52 هزار و 962 تن از آن مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل حکایت از افت 11 درصدی داشت. اگر هفته منتهی به 24 مرداد سال جاری را درنظر نگیریم، این میزان حجم معاملات کمترین مقدار از هفته‌های ابتدایی فروردین‌ماه به شمار می‌رود.
داده‌ها حاکی از آن است که حجم دادوستدهای هفته گذشته حتی از متوسط حجم معاملات نیمه اول سال جاری کمتر بوده و فاصله اندکی با حجم معاملات نیمه اول سال گذشته دارد. حجم عرضه مواد اولیه پلیمری دیگر داده کاهشی جریان معاملاتی هفته گذشته بود که با افت 7.75 درصدی به میزان 75 هزار و 908 تن رسید که پس از هفته منتهی به 25 مهرماه در رده دوم کمترین میزان عرضه در سال جاری قرار دارد. حتی هفته‌های ابتدایی سال جاری که شرایط تولیدی با محدودیت‌های شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار پیچیده شده بود، میزان عرضه محصولات پلیمری بیش از این بوده و در بورس کالا ارقامی بیش از این میزان را ثبت شده است.
در برابر این حجم عرضه، تقاضایی به میزان 76 هزار و 755 تن شکل گرفت که با کاهش 20 درصدی همراه شد. این حجم تقاضا در سال جاری رقمی بی‌سابقه است که کمترین مقدار طی 29 هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود. برآیند همه این عوامل سبب شد که 69077 درصد از میزان عرضه مواد اولیه پلیمری طی هفته گذشته در بورس کالا مورد دادوستد قرار بگیرد که کمترین میزان از 11 هفته گذشته تاکنون به حساب می‌آید.
هفته گذشته 40 هزار و 823 تن از انواع مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا عرضه شد که با کاهش 12.34 درصدی همراه بود. این میزان عرضه که رقمی بی‌سابقه در سال جاری به شمار می‌رود، کمترین مقدار از هفته منتهی به اول اسفندماه سال گذشته است. میزان تقاضا برای خرید مواد اولیه شیمیایی نیز با 9.54 درصد افت به 39 هزار و 892 تن رسید. برآیند این دو داده اثرگذار معاملاتی سبب داد و ستد 31 هزار و 825 تن از انواع محصولات شیمیایی طی هفته گذشته در بورس کالا بود که افت اندکی را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد. در نهایت می‌توان بیان کرد که 77.95 درصد از میزان عرضه ها مورد معامله قرار گرفت.