بازدید مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مناطق سیل زده خوزستان تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۸

با دستور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قنبری با حضور در خوزستان و بازدید از مناطق آسیب دیده از سیل، در جریان روند امدادرسانی شرکت های پتروشیمی با محوریت فرماندهی ارشد مدیریت بحران این منطقه قرار گرفت.

عرضه سهام 3 شرکت پتروشیمی در بورس تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: سهام سه مجتمع پتروشیمی نوری،بندر امام خمینی و بوعلی امسال در بورس عرضه خواهد شد.

    ...  
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7
 •   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10   
 • 11
 •   
 • 12
 •   
 • 13
 •   
 • 14
 •   
 • 15
 •   ...