کمک های نقدی وغیر نقدی پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سیل زدگان خوزستان تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۲

ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در راستای صیانت از منطقه جهت پایداری تولید و مسئولیت های اجتماعی با همکاری شرکت های پتروشیمی منطقه با پشتیبانی گسترده ای در حال خدمات رسانی به سیل زدگان استان خوزستان هستند.

نقش مهم صنعت پتروشیمی در رونق تولید و اقتصاد کشور تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۰

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال گفت:نقش صنعت پتروشیمی نیز در رونق دادن تولید، به ویژه تولیدات صنایع مرتبط با پتروشیمی حائز اهمیت است وتاکنون موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.