خوراک ارزان، سد راه توسعه زنجیره محصولات متانول تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۳

خوراک و سوخت ارزان تحویلی به واحدهای متانولی باعث بی‌توجهی به زنجیره ارزش و شکل گیری حاشیه سود ۵۰درصدی آنها شده در حالیکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های متانول دنیا حاشیه سود ۱۲.۲درصدی دارد.

آغاز فرایند بهبود در بازار پلیمرها تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۱

رشد نسبی حجم معاملات در بازار پلیمرهای بورس کالا به معنی رونقی جدید در این بازار است که می‌تواند از بهبود حجم تولید در صنایع تکمیلی حکایت کند.

    
 • 1
 •   
 • 2   
 • 3
 •   
 • 4
 •   
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7
 •   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10
 •   
 • 11
 •   ...