پشتیبانی کامل صنایع پتروشیمی پس از اعلام حالت فوق العاده در خوزستان تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۱

در پی اعلام وضعیت فوق العاده از سوی استاندار خوزستان، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکتهای پتروشیمی مستقر در این منطقه با تمام امکانات، پشتیبانی از ستاد مدیریت بحران را آغاز کرده‌اند.

    
 • 1
 •   
 • 2
 •   
 • 3   
 • 4
 •   
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7
 •   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10
 •   
 • 11
 •   ...