استفاده از فناوری جدید تولید پلی پروپیلن در هند تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۱

استفاده از فناوری Novolen افزایش بهره وری در سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی راسبب خواهد شدو تولید طیف وسیعی از محصولات پلی پروپیلن نوآورانه برای بازار هند و کشورهای منطقه را رقم خواهد زد.

تکمیل زنجیره ارزش واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از فناوری های نوین تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۰

افزایش راندمان و تکمیل زنجیره ارزش در واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از روش های نوین و دانش فنی روز جهان و نیز شناسایی تنگناها و چالش ها منجر به تحول در صنعت پتروشیمی خواهد شد.

    
 • 1
 •   
 • 2
 •   
 • 3
 •   
 • 4   
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7
 •   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10
 •   
 • 11
 •   ...