بهره‌برداری از ۱۸ طرح پتروشیمی تاسال 1400 تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۳

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با بهره‌برداری از ۱۸ طرح پتروشیمی تاسال 1400تولید قابل فروش با 70 درصد رشد به ۵۱ میلیون تن می‌رسد که مصداق جهش دوم در این صنعت است.

علاقه مندی شرکت های ایتالیایی برای تداوم همکاری با صنعت پتروشیمی ایران تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۳

رئیس پاویون ایتالیا با تاکید بر علاقه برای ادامه همکاری با شرکت های ایرانی گفت: امسال 12 شرکت فعال در حوزه صنایع پایین دستی و پتروشیمی در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافته اند.

    ...  
 • 2
 •   
 • 3
 •   
 • 4
 •   
 • 5
 •   
 • 6
 •   
 • 7   
 • 8
 •   
 • 9
 •   
 • 10
 •   
 • 11
 •   
 • 12
 •   ...