شمارش معکوس تولید پروپیلن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱۹

شمارش معکوس تولید پروپیلن

معاون وزیر در امور پتروشیمی با دعوت از سرمایه گذاران جهت بازدید از طرح های تولید پروپیلن از متانول، از پیاده سازی دانش فنی فرایندی و کاتالیست‌های مصرفی ایرانی در طرح های GTPP , MTP کشور خبر داد. ادامه مطلب