ظرفیت بالای سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات صنعت پتروشیمی

رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: ظرفیت‌ زیادی برای تامین تجهیزات و قطعه های مورد نیاز صنعت پتروشیمی وجود دارد که می توان از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کرد. ادامه مطلب