برخي از توليدکنندگان داخلی 

برخي از توليدکنندگان داخلی به شرح زیر می‌باشند.
نام شرکت
آدرس وب سایت
شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی
شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی شازند اراک
شرکت پتروشیمی لرستان
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی مهر
شرکت پتروشیمی نوید زرشیمی
شرکت پتروشیمی آریا ساسول
شرکت پتروشیمی لاله
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروشیمی آبادان
شرکت پتروشیمی پلی نار
شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی رجال
شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم
نقشه ایران و طرح ها و متجمع های صنعت پتروشیمی ایران