تاریخ عرضه نام کالا نوع بسته بندی مشخصات کالای قابل عرضه تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) حداقل عرضه قیمت پایه(ریال) مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل حداکثر قیمت مجاز حداکثر افزایش عرضه