نام کالا قیمت پایه(ریال) حجم کالای قابل عرضه (تن) نوع قرارداد حداکثر افزایش عرضه تولید کننده حداکثر قیمت مجاز نوع بسته بندی حداقل عرضه مکان تحویل تاریخ تحویل تاریخ عرضه مشخصات کالای قابل عرضه