نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی بالاترین عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ معامله تاریخ تحویل مکان تحویل پایین ترین