ای بی اس (ABS)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 تبريز 19,500 1398/08/20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD-0150 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری و مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 گلپایگان-قائد بصیر 19,650 1398/08/20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N50 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 گلپایگان-قائد بصیر 29,550 1398/07/29

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10415، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 گلپایگان-قائد بصیر 22,250 1398/08/18

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10417، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 گلپایگان-قائد بصیر 24,600 1398/07/23

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 90913، یک اِی بی اِس با کاربرد تزریقی - خود رنگ مشکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 - 18,020 1398/08/20

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 گلپایگان-قائد بصیر 22,650 1398/08/20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10720، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 گلپایگان-قائد بصیر 22,650 1398/08/20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10733، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 گلپایگان-قائد بصیر - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N70 یک اِی بی اِس گرید اکستروژن می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 گلپایگان-قائد بصیر - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N80 یک اِی بی اِس گرید تزریق با فرایندپذیری بالا می باشد.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 گلپایگان-قائد بصیر - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10715، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن HI 121، یک اِی بی اِس با کاربرد های هیت

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N10 یک اِی بی اِس گرید تزریق می باشد .

اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N40 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا می باشد.

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 یک اِی بی اِس گرید تزریق با مقاومت ضربه ای بالا است.

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10620، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10442، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 10210، یک اِی بی اِس با کاربرد ورق

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - 1398/08/19

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR، یک اِی بی اِس با کاربرد های هیت