پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X تایوان - 1398/08/25

پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X یك پلی بوتیلن ترفتالات با سفتی و فرایندپذیری و مقاومت شیمیایی خوب است.

پلی بوتیلن ترفتالات 5020 - - 1398/08/25

پلی بوتیلن ترفتالات 5020 یك پلی بوتیلن ترفتالات با سفتی و فرایندپذیری و مقاومت شیمیایی خوب می‌باشد. كاربردهای آن در تزریق قطعات الكتریكی و الكترونیك و اكستروژن می‌باشد.

پلی بوتیلن ترفتالات PB70 - - 1398/08/25

پلی بوتیلن ترفتالات PB70 یك پلی بوتیلن ترفتالات با سفتی و فرایندپذیری و مقاومت شیمیایی خوب می‌باشد. كاربردهای آن در تزریق قطعات الكتریكی و الكترونیك و اكستروژن می‌باشد.