پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی بوتیلن ترفتالات 1100211X تایوان - 1398/06/31

پلي بوتيلن ترفتالات 1100211X يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.

پلی بوتیلن ترفتالات 5020 - - 1398/06/31

پلي بوتيلن ترفتالات 5020 يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.

پلی بوتیلن ترفتالات PB70 - - 1398/06/31

پلي بوتيلن ترفتالات PB70 يك پلي بوتيلن ترفتالات با سفتي و فرايندپذيري و مقاومت شيميايي خوب است.