ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE-TPE)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اولفین الاستومر LC370 آلفا اولفین - LG - 1398/06/31

پلي اولفين الاستومر  LC370 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است .

پلی اولفین الاستومر LC565 آلفا اولفین - LG - 1398/06/31

پلي اولفين الاستومر  LC565 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است .

پلی اولفین الاستومر LC670 آلفا اولفین - LG - 1398/06/31

پلي اولفين الاستومر  LC670 يك كوپليمر اتيلن اوكتن است .