پلی اتیلن (Polyethylene)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام 10,080 1398/08/01

پلی اتیلن HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد. این گرید با دارا بودن سختی و سفتی و مقاومت ضربه ای و ESCR خوب جهت تولید قطعات بادی مانند ظروف شوینده و دارویی و کلیه بطری‌ها و ظروف کوچک (کمتر از 5 لیتر) مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز 10,120 1398/08/01

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک 10,070 1398/08/01

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر 11,470 1398/07/29

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR خوب و مقاومت ضربه ای مناسب جهت تولید لوله برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب و همچنین انواع اتصالات آن‌ها مناسب می‌باشد.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم 10,490 1398/08/01

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است. استحکام کششی بالا آن را مناسب تولید انواع کیسه های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی کرده است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون 10,170 1398/08/01

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است. استحکام کششی بالا آن را مناسب تولید انواع کیسه های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی کرده است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر 10,320 1398/07/29

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است. استحکام کششی بالا آن را مناسب تولید انواع کیسه های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی کرده است.

پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر 10,350 1398/08/01

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین F7000 ایلام 10,240 1398/08/01

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم 10,340 1398/08/01

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه 10,220 1398/08/01

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون 10,170 1398/08/01

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام 9,820 1398/08/01

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند. کاربرد این گرید در تزریق قطعات صنعتی و جعبه و قطعات با دیواره ضخیم می باشد.

پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم 11,020 1398/08/01

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق می باشد که جهت تزریق قطعاتی که نیاز به تعادلی میان جریان پذیری و خواص مکانیکی می باشند

پلی اتیلن سنگین 52B18 پتروشیمی لرستان 11,020 1398/07/28

پلی اتیلن 52B18 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی جم 12,020 1398/07/29

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR بالا و مقاومت هیدروستاتیک بلند مدت بالا جهت تولید لوله های فشار بالا جهت مصارف گاز، آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب مناسب می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5030SA پتروشیمی تبریز 9,690 1398/08/01

پلی اتیلن 5030 یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر ۱- بوتن است که برای کاربردهای تزریق پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گرید علاوه بر ارائه سطح قطعه براق مقاومت ضربه‌ای خوبی دارد.

پلی اتیلن سنگین 62N07 پتروشیمی مهاباد 9,970 1398/08/01

پلی اتیلن 62N07 یک پلی‌اتیلن سنگین گرید تزریق می‌باشد که با توجه به فرایندپذیری خوب و استحکام بالا و افزودنی‌های ضد UV جهت تولید پالت و جعبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول 10,270 1398/08/01

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا می باشد که برای تولید انواع فیلم به روش فیلم بلوینگ کاربرد دارد.

پلی اتیلن سنگین 62N11 پتروشیمی لرستان 10,900 1398/04/23

پلی اتیلن 62N11 یک پلی‌اتیلن سنگین گرید تزریق می‌باشد که با توجه به فرایندپذیری خوب و استحکام بالا و افزودنی‌های ضد UV جهت تولید پالت و جعبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلی اتیلن سنگین 62N18 پتروشیمی لرستان 10,800 1398/04/29

پلی اتیلن 62N18 یک پلی‌اتیلن سنگین گرید تزریق می‌باشد که با توجه به فرایندپذیری خوب و استحکام بالا و افزودنی‌های ضد UV جهت تولید پالت و جعبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلی اتیلن سنگین S5000 پتروشیمی جم 11,300 1398/07/08

پلی اتیلن 5000S یک پلی اتیلن سنگین اکستروژن گرید است که برای تولید طناب‌های چند رشته‌ای طراحی شده است. این گرید علاوه بر استحکام کششی بالا فرایند پذیری خوبی نیز دارد.

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون 12,020 1398/07/29

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR بالا و مقاومت هیدروستاتیک بلند مدت بالا جهت تولید لوله های فشار بالا جهت مصارف گاز، آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب مناسب می باشد.

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک 14,620 1398/07/29

پلی اتیلن PE100 مشکی، این گرید با دارا بودن ESCR بالا و مقاومت هیدروستاتیک بلند مدت بالا جهت تولید لوله های فشار بالا جهت مصارف گاز، آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب مناسب می باشد.

پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام 11,820 1398/07/17

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید تزریقی برای تولید قطعات با استحکام و دوام بالا مانند پالت، قطعات صنعتی و جعبه طراحی گردیده است.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR خوب و مقاومت ضربه ای مناسب جهت تولید لوله برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب و همچنین انواع اتصالات آن‌ها مناسب می‌باشد.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی ایلام - 1398/08/01

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR خوب و مقاومت ضربه ای مناسب جهت تولید لوله برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب و همچنین انواع اتصالات آن‌ها مناسب می‌باشد.

پلی اتیلن سنگین CRP 100 جم - 1398/08/01

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX2 پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/08/01

پلی اتیلن (EX2 (HF7750 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر شده با پروپیلن است. وزن مولکولی متوسط و توزیع وزن مولکولی باریک آن را مناسب تولید مونوفیلامنت‌های با مقاومت کششی بالا کرده است.

پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR خوب و مقاومت ضربه ای مناسب جهت تولید لوله برای مصارف آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب و همچنین انواع اتصالات آن‌ها مناسب می‌باشد.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر - 1398/08/01

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب می باشد. این گرید با دارا بودن سختی و سفتی و مقاومت ضربه ای و ESCR خوب جهت تولید انواع قطعات بادی از یک لیتر تا 500 لیترمناسب است.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب می باشد. این گرید با دارا بودن سختی و سفتی و مقاومت ضربه ای و ESCR خوب جهت تولید انواع قطعات بادی از یک لیتر تا 500 لیترمناسب است.

پلی اتیلن سنگین 52505 جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر می باشد. این گرید مناسب تزریق ظروف می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60505 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب می باشد. این گرید جهت تزریق جعبه و اسباب بازی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 60507 جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب می باشد. این گرید با داشتن پکیج UV جهت مصارف خارجی که نیاز به مقاومت UV و سفتی بالا دارند، مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز - 1398/08/01

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن می باشد. این گرید بادارا بودن پکیج UV استبیلایزر و جریان پذیری بالا جهت تزریق قطعات با کاربردهای داخلی و خارجی و دیواره های نازک که نیاز به سرعت بالای تزریق و مقاومت بالا در برابر تغییر فرم دارند من

پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید برای تزریق قطعات با جداره نازک که نیاز به سرعت بالای تزریق و مقاومت بالا در برابر تغییر فرم دارند مناسب می باشد.

پلی اتیلن سنگین I3 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/08/01

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است. این گرید علاوه بر سفتی و استحکام بالا مقاومت به ضربه و ESCR خوبی از خود نشان می دهد. کاربرد این گرید در تزریق قطعات صنعتی و جعبه می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3713 آریاساسول - 1398/08/01

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست که در تولید انواع فیلم به روش فیلم بلوینگ کاربرد دارد.

پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 52502، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین 52511 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 52511 یک پلی اتیلن کوپلیمر گرید تزریق می‌باشد که با توجه به توازن بین جریان‌پذیری و خواص مکانیکی برای قالبگیری تزریقی اسباب‌ بازی و لوازم خانگی کاربرد دارد.

پلی اتیلن سنگین 4440EA پتروشیمی تبریز - 1398/08/01

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد. این گرید جهت اکستروژن لوله های کراسلینک شده با سیلان (XLPE) طراحی شده است.

پلی اتیلن سنگین I4 UV پتروشیمی باختر-کرمانشاه - 1398/08/01

پلی اتیلن I4UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است. این گرید علاوه بر سفتی و استحکام بالا مقاومت به ضربه و ESCR خوبی از خود نشان می دهد.

پلی اتیلن سنگین 54B04 پتروشیمی لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 54B04، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سنگین HE3490 LS پتروشیمی بروج - 1398/08/01

پلی اتیلن HE3490-LS یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR بالا و مقاومت هیدروستاتیک بلند مدت بالا جهت تولید لوله های فشار بالا جهت مصارف گاز، آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب مناسب است

پلی اتیلن سنگین 6006 سابیک-Sabic - 1398/08/01

پلی اتیلن P6006 یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) می باشد. این گرید با دارا بودن ESCR بالا و مقاومت هیدروستاتیک بلند مدت بالا جهت تولید لوله های فشار بالا جهت مصارف گاز، آب آشامیدنی، کشاورزی و فاضلاب مناسب می‌باشد.

پلی اتیلن سنگین 5001 - - 1398/08/01

پلی اتیلن 5001 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی متوسط با کومونومر هگزان می‌باشد که جهت اکستروژن استفاده می‌شود.

پلی اتیلن سبک 020 پتروشیمی بندرامام 10,900 1398/08/01

پلی اتیلن LF0200، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 0075 پتروشیمی بندرامام 11,260 1398/08/01

پلی اتیلن LH0075 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 0190 پتروشیمی آریاساسول 10,910 1398/08/01

پلی اتیلن LF0190 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم با وزن مولکولی بالاست .

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی امیرکبیر 11,370 1398/08/01

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد. این گرید بدون داشتن پکیج ادیتیوهایی مانند آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت جهت تولید فیلم های نازک به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2420H پتروشیمی کردستان 11,220 1398/07/28

پلی اتیلن 2420H یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420D پتروشیمی امیرکبیر 11,720 1398/08/01

پلی اتیلن 2420D یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2100 پتروشیمی لاله 11,620 1398/08/01

پلی اتیلن 2100TN00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است .

پلی اتیلن سبک 2102TX پتروشیمی لاله 10,840 1398/08/01

پلی اتیلن 2102TX00 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای متنوع و انواع لاینر به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2102TN پتروشیمی لاله 10,840 1398/08/01

پلی اتیلن 2102TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی لاله 10,370 1398/07/28

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 1922 پتروشیمی آریا ساسول 10,370 1398/07/28

پلی اتیلن 1922T یک پلی اتیلن سبک با جریان پذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سبک 2420E پتروشیمی امیرکبیر 11,400 1398/04/23

پلی اتیلن 2420E، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F پتروشیمی اميركبير 11,180 1398/06/13

پلی اتیلن 2420F، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420E02 پتروشیمی کردستان 10,770 1398/08/01

پلی اتیلن 2420E02، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F8 پتروشیمی کردستان 10,820 1398/08/01

پلی اتیلن 2420F8، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420F3 پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن پلی اتیلن 2420F3، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک 2420k پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن 2420k، یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم

پلی اتیلن سبک 2426K پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن 2426K یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک 2101TN پتروشیمی لاله - 1398/08/01

پلی اتیلن 2101TN47 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم است که جهت تولید فیلمهای شرینک با سرعت بالا به کار می رود.

پلی اتیلن سبک 2004 پتروشیمی لاله - 1398/08/01

پلی اتیلن 2004TC37 یک پلی اتیلن سبک گرید فیلم می باشد.

پلی اتیلن سبک LTM 2125 آریا ساسول - 1398/08/01

پلی اتیلن LTM 2125، یک پلی اتیلن سبک با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA اراک 10,720 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA امیرکبیر 10,920 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 10,370 1398/08/01

پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 10,470 1398/07/22

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 11,300 1398/06/02

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 32604 پتروشیمی جم 10,800 1398/06/02

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 10,700 1398/04/23

پلی اتیلن 22B01، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 10,370 1398/08/01

پلی اتیلن 22B02، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 11,000 1398/04/23

پلی اتیلن سنگین 22B03، با کاربرد تزریقی پتروشیمی مهاآباد

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی امیرکبیر - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA پتروشیمی اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220AA یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد

پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ پتروشیمی اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0220KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ اراک - 1398/08/01

پلی اتیلن LL0209KJ یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 38504 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 38504 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی 22501 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22501 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 27402 پتروشیمی جم - 1398/08/01

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22402 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد - 1398/08/01

پلی اتیلن LL22401 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد .

پلی اتیلن سبک خطی 27402 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 27402، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 22403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی 33403 لرستان - 1398/08/01

پلی اتیلن 33403، یک پلی اتیلن سبک خطی با کاربرد فیلم

پلی اتیلن سبک خطی M500026 Sabic - 1398/08/01

پلی اتیلن M500026 یک پلی اتیلن سبک خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سبک خطی LL6301 - - 1398/08/01

پلی اتیلن LL6301 یک پلی اتیلن سبک خطی کوپلیمر با نرمال بوتن می باشد که با تکنولوژی زیگلر-ناتا تولید شده است.

پلی اتیلن سبک خطی LL8446 - - 1398/08/01

پلی اتیلن LL8446.21 یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.