مواد شیمیایی

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
الیاف شیشه - - 1398/06/17

الیاف شیشه از دسته مواد شیمیایی

استابیلایزرهای PVC - - 1398/06/17

استابیلایزرهای PVC از دسته مواد شیمیایی

انواع پلاستیسایزر - - 1398/06/17

انواع پلاستیسایزر از دسته مواد شیمیایی

انواع کوپلینگ ایجنت - - 1398/06/17

چسب های پلیمری - - 1398/06/17

چسب های پلیمری از دسته مواد شیمیایی

پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد) - - 1398/06/17

پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد) از دسته مواد شیمیایی

انواع ادیتیوها - - 1398/06/17