پلی استایرن (PS)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی استایرن معمولی 1540 تبريز 13,500 1398/08/01

پلی استایرن GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.

پلی استایرن مقاوم 7240 تبريز 14,550 1398/08/01

پلی استایرن HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم است.

پلی استایرن معمولی 1551 - 13,520 1398/08/01

پلی استایرن 1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی استایرن معمولی 1115 - 11,700 1398/04/25

پلی استایرن 1115، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد تزریقی

پلی استایرن معمولی 336 - 13,150 1398/05/01

پلی استایرن 336، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلى استايرن معمولى N32 - 13,020 1398/08/01

پلی استایرن N32، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلى استايرن معمولى 1460 تبريز - 1398/08/01

پلی استایرن 1460، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلی استایرن معمولی G144 کره - 1398/08/01

پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی استایرن معمولی 861 کره - 1398/08/01

پلی استایرن 861، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلی استایرن معمولی 5250 تایوان - 1398/08/01

پلی استایرن 5250، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلی استایرن مقاوم 350 تایوان - 1398/08/01

پلی استایرن 350، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت

پلی استایرن مقاوم 9450 تایوان - 1398/08/01

پلی استایرن 9450، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت

پلی استایرن مقاوم 425 کـره - 1398/08/01

پلی استایرن 425، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت

پلی استایرن مقاوم 724 کـره - 1398/08/01

پلی استایرن 724، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت

پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - 1398/08/01

پلی استایرن کریستال طـه، یک پلی استایرن معمولی با کاربرد عمومی

پلی استایرن مقاوم 850 - - 1398/08/01

پلی استایرن 850، یک پلی استایرن مقاوم با کاربرد های ایمپکت