عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی استایرن معمولی 1540 - - عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استایرن مقاوم 7240 - - های ایمپکت پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استايرن معمولی 1461 - - عمومی تخت جمشید پارس ادامه
پلی استایرن معمولی 1551 - - عمومی تخت جمشید پارس ادامه
پلى استايرن معمولى 1460 - - عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلى استايرن معمولى N32 - - عمومی ایسین پلاستیک ادامه
پلی استایرن مقاوم 336 - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1115 - - عمومی پترو پاك مشرق زمین ادامه
پلی استايرن مقاوم 6045 - - تزریق-اکستروژن پترو پاك مشرق زمين ادامه
پلی استایرن معمولی G144 - - تزریقی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 861 - - عمومی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 5250 - - عمومی تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 350 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 9450 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 425 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 724 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 850 - - های ایمپکت - ادامه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1309 - - عمومی آرتان پترو كیهان ادامه
پلی استایرن معمولی 1160 - - - پتروشیمی تبریز ادامه
پلی استایرن معمولی 1028 - - عمومی پتروشیمی پتروپاک ادامه
پلی استایرن معمولی 0402 - - عمومی - ادامه