عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
پلی استایرن معمولی 1540 11,850 1399/01/20 عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استایرن مقاوم 7240 13,650 1399/01/20 های ایمپکت پتروشیمی تبريز ادامه
پلی استایرن معمولی 1551 11,850 1399/01/20 عمومی تخت جمشید پارس ادامه
پلی استايرن معمولی 1461 12,900 1399/01/16 - تخت جمشید پارس ادامه
پلى استايرن معمولى 1460 - - عمومی پتروشیمی تبريز ادامه
پلى استايرن معمولى N32 13,550 1398/12/28 عمومی ایسین پلاستیک ادامه
پلی استایرن معمولی 336 - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1115 - - تزریقی پترو پاك مشرق زمین ادامه
پلی استايرن مقاوم 6045 - - - پترو پاك مشرق زمين ادامه
پلی استایرن معمولی G144 - - تزریقی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 861 - - عمومی کره ادامه
پلی استایرن معمولی 5250 - - عمومی تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 350 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 9450 - - های ایمپکت تایوان ادامه
پلی استایرن مقاوم 425 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 724 - - های ایمپکت کـره ادامه
پلی استایرن مقاوم 850 - - های ایمپکت - ادامه
پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - عمومی - ادامه
پلی استایرن معمولی 1309 - - - آرتان پترو كیهان ادامه
پلی استایرن معمولی 1160 - - - پتروشیمی تبریز ادامه