پلی استایرن (PS)

نام محصول تولیدکننده قیمت تاریخ بروزرسانی
پلی استایرن معمولی 1540 تبريز 12,650 1398/03/28

پلی استایرن GPPS1540 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری بالا می باشد.

پلی استایرن مقاوم 7240 تبريز 14,330 1398/03/28

پلی استایرن HIPS7240 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه جهت کاربردهای اکستروژن فیلم است.

پلی استایرن معمولی 1551 - 12,600 1398/03/28

پلی استایرن 1551 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلى استايرن معمولى N32 - 12,380 1398/03/22

پلی استایرن معمولی 1115 - 11,700 1398/03/09

پلى استايرن معمولى 1460 تبريز - 1398/03/28

پلی استایرن معمولی G144 کره - 1398/03/28

پلی استایرن G-144 یک پلی استایرن معمولی با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی استایرن معمولی 861 کره - 1398/03/28

پلی استایرن معمولی 5250 تایوان - 1398/03/28

پلی استایرن مقاوم 350 تایوان - 1398/03/28

پلی استایرن مقاوم 9450 تایوان - 1398/03/28

پلی استایرن مقاوم 425 کـره - 1398/03/28

پلی استایرن مقاوم 724 کـره - 1398/03/28

پلی استایرن معمولی کریستال طـه - - 1398/03/28

پلی استایرن معمولی 336 - - 1398/03/28

پلی استایرن مقاوم 850 - - 1398/03/28