عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 21,200 1398/10/29 تزریقی پتروشیمی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 21,300 1398/10/29 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 23,850 1398/10/29 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 23,850 1398/10/29 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 30,200 1398/09/26 تزریقی - خود رنگ مشکی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 25,030 1398/10/29 - پتروشیمی تبریز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 23,850 1398/10/29 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 33,050 1398/10/29 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 - - اکستروژن گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - تزریقی - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه