عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 20,550 1398/09/20 تزریقی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 20,520 1398/09/20 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 22,850 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 24,050 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 24,600 1398/07/23 تزریقی - خود رنگ مشکی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 18,920 1398/09/20 - - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 22,920 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 23,050 1398/09/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 - - اکستروژن گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - تزریقی - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه