عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 18,500 1399/01/20 تزریقی پتروشیمی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 20,900 1399/01/20 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 27,600 1399/01/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 37,000 1399/01/20 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 37,150 1398/12/19 تزریقی - خود رنگ مشکی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 27,500 1398/12/28 - پتروشیمی تبریز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 37,000 1398/12/28 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 38,050 1398/12/28 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 22,350 1398/11/05 اکستروژن گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 24,600 1398/11/21 تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه