عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 26,550 1399/04/12 تزریقی پتروشیمی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 26,650 1399/04/12 تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 38,000 1399/02/02 ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 30,600 1399/04/12 ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 26,550 1399/03/12 تزریقی - خود رنگ مشکی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 32,000 1399/02/16 - پتروشیمی تبریز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 29,520 1399/04/12 ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 40,000 1399/02/21 ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 22,500 1399/01/30 اکستروژن پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه