عنوان محصول قیمت تاریخ بروزرسانی کاربرد تولید کننده
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 22,550 1399/03/06 تزریقی پتروشیمی تبريز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 23,250 1399/03/06 تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 30,000 1399/03/03 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 38,000 1399/02/02 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 25,900 1399/02/31 تزریقی - خود رنگ مشکی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 32,000 1399/02/16 - پتروشیمی تبریز ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 32,000 1399/03/03 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 40,000 1399/02/21 ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 22,500 1399/01/30 اکستروژن گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 - - تزریقی گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 - - ورق گلپایگان-قائد بصیر ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن HI 121 - - های هیت - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N10 - - تزریقی - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10620 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10442 - - ورق - ادامه
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10210 - - ورق - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2340 HR - - های هیت - ادامه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن N75 - - تزریقی - ادامه
اكریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 - - - پتروشیمی تبریز ادامه